Cơ cấu tổ chức

Tin tiêu điểm

Video giới thiệu

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức:

- Ban lãnh đạo:

Trưởng trạm: Bác sỹ Nguyễn Văn Lưới.

- Đội ngũ:

Trạm Y tế có 02 bác sỹ và các y sỹ.